Pavla Zdražilová
Pavla Zdražilová
Seky / "Cuts"
Severomoravská galerie, Dům umění, Ostrava /
Northem Moravian Gallery, Ostrava
Celková instalace / overview