Nadace Tomáše Bati ve Zlíně, sochařské sympózium ve dřevě /
The Tomáš Baťa Foundation, the wood sculpture workshop For habitat '99 / For glass and ceramics '99
Pavla Zdražilová
Bez názvu / "Untitled"
průměr 50 cm, 2x / 50 cm in diameter, 2x