2012Nadace Tomáše Bati ve Zlíně - Dřevo-Wood, účastnice: Kateřina Michálková, Anna Tomanová