Tomáš Skalík
2006, 5.ročník /5th year

"Prostor IFM/úhlopříčně rozděleno", instalace, Dům umění v Opavě,
infračervené senzory, elektroinstalace, 1300 x 900 x 100 cm /
"Space IFM/diagonal hand out", instalation, House of Art in Opava,
infrared detector, electroinstalation