3 plus 3 a hosté
výstava diplomantů z FaVU Brno
(Matěj Řízek, Michal Orság, Branka Uljarevič)
a diplomantů v VŠVU Bratislava
(Lucie Kotvanová, Pavlína Komoňová, Kristián Németh)
a hostů
(Zuzana Bartošová, Kateřina Michálková)
Kurátor Jana Písaříková

Industriální prostory opuštěné staré tovární haly Ponava na ulici Poděbradova hostí práce šestice nadějných mladých sochařů. Výstava 3plus3 představí tvorbu studentů brněnské FAVU z ateliéru současného sochařství a ateliéru IN (intermediálních obsahů). Branka Uljarevič, Michal Orság a Matěj Řízek zastupují netradiční podoby sochařství, Lucie Kotvanová, Pavlína Komoňová a Kristián Németh z ateliéru IN pak práci s prostorem a uměleckými médii. Výstava pracuje s tématikou prolínání a proměny. Tato proměna se dotýká transformace a ztvárnění přírodních fenoménů, enviromentálních zásahů do krajiny, nebo sociálních jevů jako je téma morálky, sexuality a náboženství.
Právě transformace opuštěné továrny do podoby rozlehlého výstavního prostoru naplňuje ideu výstavy, a také umožňuje realizace monumentálnějšího charakteru. Po dobu výstavy budou probíhat komentované prohlídky a odborné přednášky, jejich cílem bude reflexe problematiky průmyslových staveb, možnosti jejich revitalizace a využití, i jejich role ve formování kolektivní paměti místa, jeho sociálních a politických podmínek.