aktuality / news
2007 Viera Sobková, New Glass Review 28