back

Jan Ambrůz
1998, "Hranoly V" / "Prisms V"
Kukátko
tabulové sklo, provázek / glass sheets, string
600 x 600 x 50 cm
Galerie Sýpka,Vlkov / Sypka Gallery, Vlkov