Prof.Ing.ak.arch. Alena Šrámková
Narozena: 20.6.1929 v Praze
Studium: ČVUT v Praze; AVU v Praze
1989-92 Předsedkyně Obce architektů ČR; 1991 až dosud profesorka ČVUT v Praze; 1992 Založení Architektonické kanceláře "Alena Šrámková - Architekt"; 1994 Cena „Osobnost české architektury“. Členka Komory architektů ČR
Realizace od 2.pol.60.let (výběr): Motel Stop Motol, Hlavní nádraží Praha, Budova ČKD Na Můstku, rekonstrukce provozní budovy ČD v areálu Hlavního nádraží v Praze a jiné.
Oceněné projekty z posledních let: 1994 Radnice, Ostrava - Poruba - 2. cena ve veřejné architektonické soutěži; 1996 Meteorologická stanice, Šerák - 1. cena ve veřejné architektonické soutěži; 1997 Skandinávské centrum, Praha - Karlovo náměstí - 3. cena ve veřejné architektonické soutěži; 1997 Dostavba radnice, České Budějovice - 2. cena ve zvané architektonické soutěži; 1998 Dostavba divadla J. Cimrmana, Praha - 1. cena ve zvané architektonické soutěži; 1998 Dům s pečovatelskou službou, Horažďovice - 1. cena ve zvané architektonické soutěži; 1999 Dolní náměstí, Jablonec nad Nisou - 2. cena ve veřejné architektonické soutěži; 2000 Lávka pro pěší Holešovice - Karlín, Praha - 1. cena ve veřejné architektonické soutěži; 2001 Zástavba Spálená - Charvátova, Praha - 1. cena ve veřejné architektonické soutěži.
Žije a pracuje v Praze.
http://www.arch.cz/sramkova


Přednáška

Když jsem si připravovala diapozitivy představující přehled mé práce a hledala, kde je v nich něco, co lze považovat za poučné, zbylo mi jediné. V každém projektu bylo vždycky tolik pochybností a subjektivity, že se snad nedají považovat za poučné.

Pamatuji si ale dobře, jak jsem při každé té práci cítila současnost a jak jsem ji novým tvarem chtěla kritizovat a vylepšovat. Bylo to jednou zobrazování pravdy, jednou složitosti věcí, někdy jednoduchost, někdy až moralizující přísnost - v poslední době hledám obecnost až obyčejnost. Nechci křeč, nechci oposici, zdá se mi už zbytečné oslavovat možnosti techniky, jsou už samozřejmé. Nemám ráda destrukci, nechci nic nápadného ani velkou originalitu. A hlavně dnes už nemusíme ukazovat svobodu.

Ale myslím, že to jsou zase jenom moje představy a moje slova a možná, že to ani nejsou správná slova. Pouze je třeba "hledat", hledat s pocitem zodpovědnosti a s vírou ve smysluplnost našeho řemesla.

V mé práci na tvarech architektury je asi nejvíce cítit tuto poslední úvahu. Používám tvary obyčejné, známé, kompozice nepřekvapivé a rozhodně ne destruktivní. Jsem ráda, když objevím již dávno objevené. Snažím se zbavovat svou práci přílišné nápadnosti stejně jako originálních nápadů.

Mám ráda takové domy, které příliš nemluví o svém autorovi, ale jsou samy sebou jaksi Samozřejmé.

Hledat tvar, který k lidem promluví, který je ovlivní - to je naše práce. Je třeba nést Zodpovědnost za ten směr. Myslím, že je dnes pro mne důležitá ta zodpovědnost.

Promítané práce------------------Spoluautoři:
Motel Stop v Motole1964Purkrábek
Hlavní nádraží Praha1972-77Šrámek, Bočan, Danda
U.A.B. Můstek1974-83Šrámek
Obchodní dům Tylovo nám.1969Sborwitz, Drašarová
Obchodní centrum Praha1977-83Lábus
Dům na Karlově náměstí1988Novotný
 1997 Koumar, Hájek
Radnice v Ostravě-Porubě1994 Kačírková
Provozní budova ČD Praha1993-94Kačírková
Zástavba proluky Myslbek1993Kupka
Ateliér V.Janouškové1996-97Koumar, Hájek
Věž pro vědeckého pracovníka1993-94Kačírková
Meteorologická stanice Šerák1996Koumar, Hájek
Vila Vonoklasy1996 Koumar, Hájek
Soutěž na banku
na náměstí Republiky
1995Koumar, P.Hájek, Kupkax
Meteorologická stanice v Chebu1997-01Koumar, Hájek
Dům s pečovatelskou službou1998-02Koumar, Hájek
Vila Ing. Körbla2001-02Koumar, Ehl