Prof. Vladimír Škoda
Narozen: 22.11.1942 v Praze.
V roce 1968 emigroval do Paříže.
Studia: 1968 stipendium na Filozofické fakultě v Grenoblu, v témže roce také volným posluchačem na École des Arts Décoratifs; 1969-73 École nationale supérieure des Beaux Arts v Paříži.
1979-85 profesorem na École d´Art, Le Havre;
1985-94 profesorem na École dÁrts de Marseille - Luminy;
1985 laureátem Bourse d´Art monumental v Ivry sur Seine;
1994 až dosud profesorem na École des Arts décoratifs de Strasbourg.
Vystavuje od roku 1972 v zahraničí a od roku 1991 také v České republice.
Zastoupení ve sbírkách v zahraničí (např. Musee d´Art Moderne de la ville de Paris, Museé Nationale d´Art Moderne Centre G.Pompidou de Paris aj.) a v ČR.
Žije a pracuje v Paříži.
http://www.galeriewittenbrink.de/Skulptur/Skoda/skoda.html
http://www.magda-gallery.com/fr/skodafr.htm


Přednáška

Ve své práci jsem dospěl k elementární jednoduchosti výrazu jednoho ze základních stereometrických těles - kouli. Minimalistická a konceptuální východiska čitelná v čistých a oproštěných instalacích jediného, mnohokrát se opakujícího tvaru jsem však oproti americkým umělcům nezbavil bohatého - významového, nikoli však literárního, sémantického pole. Jednoduchý a zároveň dokonalý tvar koule na sobě stále a záměrně nese stopy kovářského opracování, tedy stopy ohně a síly, která dala tvar. Prastarým způsobem doslova hnětená hmota železa odkazuje až k prehistorii lidstva, kde zpracování tohoto kovu se stýkalo se zbožnělým tajemstvím. Kovová koule byla často i modelem kosmických těles, z nichž některá pronikla ve formě meteoritů (někdy právě s vysokým obsahem železa) až na zem. Statická nehybnost a zároveň vratkost, nekonečný povrch i hmatatelná tíže, výrazně haptický povrch kovaného železa v jednoduchých konstelacích různě velikých koulí v promyšlených instalacích, tvoří základní myšlenkovou osu mé práce. Nevytvářím pouhé topologické etudy vystavené na principu seriálnosti, zmnoženém opakování a variacích jednoho motivu. Mnohem více se soustřeďuji na konkrétní realitu každé jednotlivé koule, jež má svou materiálovou osobitost, svůj vlastní kontext. Různé otvory, stopy po opracování, geometrické linky z mosazi či mědi, kontrast s vysokým leskem ocelového povrchu a další detaily odkazují spíše k ranně racionalistickému zkoumání a modelování přírodních jevů a zákonitostí, k renesančním pokusům o redukci nepřehledné mnohosti na několik úhelných momentů převedených do podoby propracovaného modelu. Záměrně se vyhýbám industiálnosti, neosobně chladnému a dokonalému opracování a precizování zvoleného tělesa. Mým tématem je naopak osobitý charakter každé koule, která se různými detaily dotýká širokého rejstříku naznačených konotací.