Ivan Kafka
Narozen: 29.2.1952 v Praze
Studium: Střední odborná škola výtvarná v Praze 1967-71; následně rok praxe uměleckého kováře v Jihlavě;
1974-76 Meteorologem.
Vystavuje od roku 1977, samostatně od roku 1979 u ná i v zahraničí.
1987 Členem volného seskupení "12/15"; 1990 Stipendium The Pollock - Krasner New York;
1990 Pedagog Letní akademie v Salcburku;
1994 22.Bienále v Sao Paulu v Brazílii; 1997 Zástupce ČR na 47.Benátském bienále v Itálii;
1997 Členem DAAD v Berlíně.
Zastoupení ve sbírkách: V ČR (např. NG v Praze) a v zahraničí.
Realizace: Má za sebou více než 80 realizací, vystavoval a realizoval své práce v řadě zemí Evropy i světa (Polsko, Finsko, Německo, Rakousko, Itálie, Holandsko, Francie, Švýcarsko, Řecko, Anglie, Chorvatsko, Litva, Maďarsko, Švédsko, Španělsko, Lucembursko, Brazílie, Japonsko, Amerika).
Žije a pracuje v Praze.
http://www.ir-thema.de/forum-kunst/ik_info.htm
http://www.luxflux.net/artists/kafka/kafka.htm
http://www.milano.artecontemporanea.org/museodelpresente/kafka.htm


přednáška

Jde mi v první řadě o komplexní téma, obsahující (mnohdy únavné a vysilující) definování skutečnosti v níž se nacházíme - teprve pak je možné jisté osvobozující vykročení mimo tento rámec.

Mimo základní důvodnost práce, souvislosti a vztah k místu, jde o podstupování neustálého rizika, o zachování potřebného tajemství i jeho částečné odkrytí, o nezbytnost intuice, o intenzitu (+ ještě cosi) z dětství, o přítomnost hry, o humor, korigovanou radost i možné následné překvapení, o pracnost vykazující možnost dorozumění, o vědomí souvislostí, o nezaměnitelnost času, ve kterém jsme, včetně politiky, mezilidských vztahů a morálních i etických hodnot, ale i o neomšelost citu a napětí sexu, o vyrovnanost v dobrovolném osamění, o zastavení ve spěchu, o přijímaní ticha a vůní, o překonávání tmy směrem ke světlu… v nezastupitelné objektivitě vymaňující z trapnosti - a také jde o náhodu, která nepřichází sama o sobě. Zajímá mne možnost střetávání, snaha a schopnost obsáhnout více linií - rovin najednou s možným přesahem z jedné do druhé, stejně tak, jako koncentrace na detail i celek současně. To vše v maximálně jasné, naléhavé, lapidární, vizuální formě.

Může to být hromada, kopec nebo prostě celek, sestávající z jednotlivých dílů (řezů), je možné k němu přistoupit z kteréhokoli obvodového bodu (i úhlu) a postupovat k efemérnímu vrcholu, o kterém není jisté zda vůbec existuje…