Prof. Václav Bělohradský
Narozen: 17.1.1944 v Praze.
Studium: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.
Po sovětské okupaci v roce 1970 emigroval do Itálie. V roce 1973 se stal profesorem sociologie na Filozofickém institutu v Janově. Od roku 1990 působí jako profesor politické sociologie na univerzitě v Terstu a jako profesor na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlově v Praze.
Publikuje v řadě evropských zemích a v zámoří, po převratu v roce 1989 také v Československu a v České republice.
Seznam vydané literatury: 1972 - Interpretazioni italiane di Wittgenstein, Milano. 1972 - Regionamento, azione, societa. Sociologia della conoscenza in Vilfredo Pareto, Milano. 1977 – Kritika banálního zla. 1981 - Il mondo della vita: un problema politico, Milano. 1982 – Krize eschatologie neosobnosti, Londýn. 1985 – Myslet zeleň světa. 1989 - Sborník Hostina, Toronto. 1991 - Přirozený svět jako politický problém, Praha. 1991 - Člověk bez skrupulí, Praha. 1992 – Kapitalismus a občanské cnosti, ČS spisovatel, Praha. 1997 – Mezi světa a mezisvěty, Votobia, Praha. 1999 – Eseje o nedávné minulostia blízké budoucnosti (J. Keller, V. Bělohradský, M. Petříček, J. Gogola, J. Přibáň), Knižní klub, Praha. 2007 – Společnost nevolnosti, SLON, Praha. 2009 – Společnost nevolnosti – Eseje z púozdější doby – 2. vydání, SLON, Praha.;
Žije a pracuje v Terstu a v Praze.
http://www.tady.cz
http://cs.wikipedia.org


Přednáška