2001 Šarovy I - Místo / Šarovy I - Place
01 02 03 04