back

Pavel Korbička
2007, "Kolem a mezi a barvičky" /
„Round about and round about“


instalace, Dům umění v Českých Budějovicích, polykarbonáty, neony
installation, Haus of Arts in České Budějovice, polycarbonats, neons
210 x 430 x 220 cm, 210 x 536 x 160 cm, 210 x 466 x 160 cm