back

Pavel Korbička
2005, "Světlovody 11" (Light Plan)
"Light Conductors 11" (Light Plan)
korbicka36
instalace, polykarbonáty, neony, Galerie města Plzně
installations, polycarbonates, neons, The City Gallery of the Pilsen
210 x 466 x 160 cm

2005, "Světlovody" / "Light Conductors"
korbicka37
instalace, polykarbonáty, neony, Dům umění v Opavě
installation, polycarbonates, neons, Opava House of Arts
210 x 536 x 160 cm, 210 x 466 x 160 cm

2006, "PLASTory"
korbicka38
instalace, polykarbonáty, neony, Vlastivědné muzeum v Šumperku
installation, polycarbonates, neons, Natural History Museum in Šumperk
210 x 466 x 160 cm, 210 x 400 x 200 cm, 210 x 466 x 200 cm
210 x 536 x 160 cm

2007, "Kolem a kolem" / "Around and around"
korbicka39
instalace, polykarbonáty, neony, Dům umění v Českých Budějovicích
installation, polycarbonates, neons, House of Arts in České Budějovice
210 x 466 x 160 cm, 210 x 536 x 160 cm, 210 x 400 x 200 cm
foto: Jan Mahr

2009, „Lokální osvětlení“ / „Local Illumination“
korbicka40
instalace, polykarbonáty, neony, bývalý kostel sv. Antonína z Padovy
v Sokolově / installation, polycarbonates, neons, former church
of St. Anthony of Padua in Sokolov
210 x 466 x 160 cm
210 x 536 x 160 cm, 210 x 400 x 200 cm