back

Pavel Korbička
2004, „Světlovody 08“ / „Light Conductors 08“
korbicka33
polykarbonáty, neony / polycarbonates, neons
210 x 536 x 160 cm

2004, „Světlovody 11“ / „Light Conductors 11“
korbicka34
polykarbonáty, neony / polycarbonates, neons
210 x 466 x 160 cm

2004, „Světlovody 12“ / „Light Conductors 12“
korbicka35
polykarbonáty, neony / polycarbonates, neons
210 x 400 x 200 cm