back

Pavel Korbička
2001-2, "Alegorie 02" / "Allegory 02"
korbicka23
chlupáž, fotografie lidské kůže, chlupy, lepidlo /
hair collage, photography of human skin, hairs, glue
15x15x2 cm

2001-2, "Alegorie 04" / "Allegory 04"
korbicka24
chlupáž, fotografie lidské kůže, chlupy, lepidlo /
hair collage, photography of human skin, hairs, glue
15x15x2 cm

2001-2, "Alegorie 06" / "Allegory 06"
korbicka25
chlupáž, fotografie lidské kůže, chlupy, lepidlo /
hair collage, photography of human skin, hairs, glue
15x15x2 cm

2003, "Od řádu k neřádu 01" / ""From Order to Chaos 01"
korbicka26
chlupáž, fotografie lidské kůže, chlupy, lepidlo /
hair collage, photography of human skin, hairs, glue
15x15x2 cm

2003, "Od řádu k neřádu 02" / ""From Order to Chaos 02"
korbicka27
chlupáž, fotografie lidské kůže, chlupy, lepidlo /
hair collage, photography of human skin, hairs, glue
15x15x2 cm

2003, "Od řádu k neřádu 07" / ""From Order to Chaos 07"
korbicka28
chlupáž, fotografie lidské kůže, chlupy, lepidlo /
hair collage, photography of human skin, hairs, glue
15x15x2 cm