back

Pavel Korbička
1998, "Mezi 23a - V procesu kresby"
"Between 23a - In the process of drawing"
Mezi 23
fotografie, hmatová kresba na těle / photography, haptic drawing
on a body,
90 x 110 cm

1998, "Mezi 23b - Vzpřímení"
"Between 23b - Erection"
Mezi 23
fotografie, hmatová kresba na těle
photography, haptic drawing on a body
160 x 60 cm