back

Pavel Korbička
1995, "Schodiště 25" / "Staircase 25"
Schodiště 25
45000 otisků prstu na zdi, pigment, neony /
45000 fingerprints on the wall, pigment, neons
450 x 600 cm