back

Pavel Korbička
2012, „Vertikála 03 – Pro Dalibora Chatrného“
„Vertical 03 – For Dalibor Chatrný“
korbicka84

korbicka85
instalace, Bienále Dolní Kounice - Zpřítomnění VII,
klášter Rosa Coeli, neony, installation, Biennial
Dolní Kounice - Presentification VII, monastery
Rosa Coeli, neons
1200 cm
foto 01: Jan Vermouzek