back

Pavel Korbička
2011, „Vertikála 01“ / „Vertical 01“
korbicka81

korbicka82
instalace, věž kostela sv. Jana Křtitele, Frýdek - Místek, neony
installation, tower of the church of St. John the Babtist
Frýdek - Místek, neons,
1080 cm

2011, „Vertikála 02 (Srdce 02)“ / „Vertical 02 (Heard 02)“
korbicka83
instalace, věž kostela sv. Jana Křtitele, Frýdek - Místek neon
installation, tower of the church of St. John the Babtist
Frýdek - Místek, neons
150 cm