back

Pavel Korbička & Lucie Vítková
2011, „Akustický obraz 11 – 10‘15‘‘ “ / „Acoustic Painting no.11 – 10‘15‘‘ “
korbicka64
instalace - hudební performance, Ostravské dny 2011 – Festival
nové a experimentální hudby, Dům kultury města Ostravy, gumové
struny, zlatý pigment, zvuk / installation - music performance,
Ostrava Days 2011 – Festival of New and Experimental Music,
The House of Culture, Ostrava, ruber strings, gold pigment, sound

168 x 540 x 176 cm

2011, „Akustický obraz 10 – 10‘52‘‘ “ / „Acoustic Painting no.10 – 10‘52‘‘ “
korbicka65
instalace – hudební performance, Galerie G99, Dům pánů z Kunštátu,
Dům umění města Brna, gumové struny, razítková barva, zvuk
installation – music performance, G99 Gallery, House of The Kunštát
Lords, The Brno House of Arts, gum string, stamp ink, sound

405 x 60 x 45 cm


2011, „Akustický obraz 09 – 15‘30‘‘ “ / „Acoustic Painting no.09 – 15‘30‘‘ “
korbicka66
instalace, Galerie G99, Dům pánů z Kunštátu, Dům umění města Brna,
bílá zeď, razítková barva, zvuk installation, G99 Gallery,
House of The Kunštát Lords, The Brno House of Arts, white wall,
stamp ink, sound
150 x 730 cm2011, „Akustický obraz 08 – 44‘52‘‘ “ / „Acoustic Painting no.08 – 44‘52‘‘ “
korbicka67
instalace, Galerie G99, Dům pánů z Kunštátu, Dům umění města Brna,
bílá zeď, razítková barva, zvuk installation, G99 Gallery,
House of The Kunštát Lords, The Brno House of Arts, white wall,
stamp ink, sound
150 x 1022 cm2011, „Akustický obraz 18 – 14‘43‘‘ “ / „Acoustic Painting no.18 – 14‘43‘‘ “
korbicka68
instalace, plátno, razítková barva, zvuk / installation, canvas,
stamp ink, sound

150 x 155 cm2011, „Akustický obraz 13 – 10‘15‘‘ “ / „Acoustic Painting no.13 – 10‘15‘‘ “
korbicka69
plátno, razítková barva, zvuk / canvas, stamp ink, sound
170 x 170 cm2011, „Akustický obraz 17 – 19‘46‘‘ “ / „Acoustic Painting no.17 – 19‘46‘‘ “
korbicka70
plátno, razítková barva, zvuk / canvas, stamp ink, sound
120 x 120 cm