back

Pavel Korbička
2008, „Nepravý úhel“ / „False Angle“
korbicka52
instalace, Dům pánů z Kunštátu, Dům umění města Brna, neony, 405 x 400 cm
installation in the House of Lords of Kunštát, The Brno House of Arts, neons, 405 x 400 cm